Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy
PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia
PN-B-06265:2018-10.[więcej »]

Standard BHP 14.8 - minimalne wymagania dla maszyn do transportu i podawania betonu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce opracowało w ramach projektu STANDARD BHP 14.8 i publikowało dokument zawierający szczegółowe wytyczne na temat elementów bezpieczeństwa dla kierowców, maszyn i pojazdów oraz miejsc rozładunku. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się nim.

[pobierz »]

Zakładowa Kontrola Produkcji - co powinieneś wiedzieć.[więcej »]

Wyszukiwarka producentów betonu towarowego
Przycisk drukuj

Dlaczego warto zgłosić wytwórnię do Znaku Jakości "Dobry Beton"

WYDARZENIA

Znak Jakości "Dobry Beton" to kampania w której branża betonu towarowego sama wskazuje swoich liderów. Nie ma bowiem bardziej wiarygodnej rekomendacji niż rekomendacja udzielona przez własnych konkurentów.

Co to jest znak "Dobry Beton"

SPBT honoruje tym prestiżowym wyróżnieniem wytwórnie betonu towarowego, które pomyślnie pokonają wielostopniową procedurę kwalifikacyjną w której skład wchodzi (Audytor Zewnętrzny, Komisja SPBT ds. Znaku Jakości, Zarząd SPBT i Kapitułę Znaku Jakości złożoną z wybitnych przedstawicieli świata nauki i kadry zarządzającej naszej branży). Wytwórnie ubiegające się o to wyróżnienie to producenci, którzy odznaczają się kompetentnym personelem, sprawnymi urządzeniami, wysokim poziomem bazy surowcowej, a także dbałością o środowisko naturalne. Znak nie jest przyznawany wszystkim wytwórniom ale tylko tym, które spełnią określone wymogi jakościowe dlatego jest najlepszą gwarancją jakości betonu i standardów pracy. Certyfikat Znaku Jakości „Dobry Beton” debiutujące w programie wytwórnie betonu towarowego otrzymują na 2 lata natomiast, zakłady, które starają się o prolongatę wyróżnienia otrzymują certyfikat na 4 lata.

Jakie są korzyści dla wytwórni betonu z posiadania znaku "Dobry Beton"

  1. Znak funkcjonuje już na rynku od roku 2003, stąd jest już coraz częściej rozpoznawany przez klientów i stanowi dla nich swego rodzaju ‘’certyfikat bezpieczeństwa’’ pracy z daną wytwórnią betonu. Posiadanie znaku to dla klienta sygnał, że dany producent stawia sobie wysokie cele dotyczące jakości betonu jak i standardu pracy, traktowania pracowników, bezpieczeństwa, dbałości o środowisko naturalne itd.
  2. W kolejnych latach SPBT będzie dalej kontynuowało inwestycję w promocję znaku na rynku dlatego wszystkie wytwórnie posiadające stempel ‘’Dobrego Betonu’’ skorzystają na udziale w tym programie.
  3. Przechodząc przez procedurę rejestracji wytwórnia betonu może uzyskać wiele wskazówek dotyczących ulepszenia procesu produkcji betonu i uzyskać cenne rady specjalistów z branży betonu.
  4. Wytwórnia ubiegająca się o znak buduje swój pozytywny PR wśród środowisk opiniotwórczych w branży betonu.

5 kroków do uzyskania znaku "Dobry Beton"

Krok 1: Samoocena kandydata. Na podstawie udostępnionych przez SPBT dokumentów wnioskujący powinien przeprowadzić audyt wewnętrzny na tyle szczegółowy aby ocenione zostały wszystkie obszary działalności zakładu podlegające kontroli w programie "Dobry Beton".

Krok 2: Zgłoszenie uczestnictwa w programie "Dobry Beton". Na adres Biura SPBT Wnioskodawca kieruje wniosek o przyznanie "Znaku Jakości SPBT - Dobry Beton".

Krok 3: Audyt "Eco-tech". Komisja Jakości za pośrednictwem Biura SPBT - zleca Inspektorowi kontrolę wytwórni betonu towarowego, wskazanej we wniosku przez Wnioskodawcę. Audyt kończy się notatką sporządzaną przez Inspektora i pisemnym "Nakazem usunięcia usterek".

Krok 4: Przyznanie nominacji do wyróżnienia "Dobry Beton". Zarząd rozstrzyga o przyznaniu przedmiotowego wyróżnienia, łącznie z wystawieniem "Certyfikatu Znaku Jakości SPBT Dobry Beton" lub odmowie wyróżnienia tym znakiem i powiadamia Wnioskodawcę uzasadniając tą decyzję.

Krok 5: Zatwierdzenie nominacji i wręczenie Znaku Jakości SPBT "Dobry Beton". Decyzję o przyznaniu Znaku Jakości Zarząd przekazuje Kapitule w formie nominacji. Kapituła zatwierdza lub odrzuca nominację Zarządu. W przypadku oceny pozytywnej - rekomenduje ona daną wytwórnię do wyróżnienia. W przypadku odmowy przyznania Znaku Jakości Wnioskodawca ma prawo powtórzenia kwalifikacji, przystępując do kolejnej edycji kampanii "Dobry Beton".

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 12 427 28 44

Krótkie statystyki
Rok 2003/2004 – 27 wytwórni posiada znak "Dobry Beton"
Rok 2009/2010 – 80 wytwórni posiada znak "Dobry Beton"
Wytwórnie, które uzyskały znak jakości "Dobry Beton" - zobacz na mapie Polski

Kwartalnik 'Budownictwo, Technologie, Architektura' Dwumiesięcznik 'Cement-Wapno-Beton' Miesięcznik 'Builder' Miesięcznik 'Somochody Specjalne' ERMCO - the European Ready Mixed Concrete Organization Kancelaria Finansowa WEC Sp. z o.o. Świat Betonu

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków
tel./fax: +48 12 427.28.44, e-mail:  | Polityka cookies

projekt i wykonanie:
redwester Advertising