Rynek Betonu Towarowego - Statystyki za I półrocze 2014

Produkcja 2Q 2014 roku osiągnęła poziom 5.31 M m3 czyli była o 7% wyższa w porównaniu do porównywalnego okresu w 2013 roku. Większy popyt spowodowany był lepszą koniunkturą w budownictwie. [pobierz »]

Beton Przyjazny Środowisku

Książka „Beton przyjazny środowisku” wydana została staraniem i nakładem Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT). Jej 12 współautorów wywodzi się wprost z grupy członkowskiej SPBT lub kręgów bliskich Stowarzyszeniu. [więcej »]

Wyszukiwarka Producentów Betonu Towarowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców betonu, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) stworzyło ogólnodostępną wyszukiwarkę betoniarni, należących do firm członkowskich SPBT. Wyszukiwarka obejmuje obszar całego kraju. [zobacz »]

Przycisk drukuj

Wydawnictwa

BIBLIOGRAFIA SPBT

WYDAWNICTWA ZWARTE, WYDANE PRZEZ SPBT LUB NA JEGO ZLECENIE

(w układzie chronologicznym)

  1. Kwartalnik „Polski Cement – Budownictwo-Technologie-Architektura”
    (numer specjalny: „Beton Towarowy w Polsce”, wydany nakładem SPBT) – maj 2002
    Artykuły:
    • Kempe R.: Cele dalekosiężne, s. 4-5
    • Kohutek Z.: Obraz branży, s. 6-8
    • Werkowski A.: Rynek warszawski, s. 9-14
    • Glinicki M.: Beton towarowy w budowie obiektów wysokich, s. 16-17
    • Gibas E., Spyrka P.: Rynek w Łódzkiem, s. 18-19
    • Ajdukiewicz A.: Rozwój konstrukcji z betonów nowej generacji, s. 20-22
    • Marciniak M.: Czy warto inwestować na Górnym Śląsku?, s. 24-27
    • Szwabowski J.: Reologia w transporcie betonu towarowego, s. 28-30
    • Sanecki J.: Rynek Dolnego Śląska i Opolszczyzny, s. 31-34
    • Moczko A.: Nowoczesne metody nieniszczącej kontroli wytrzymałości dojrzewającego betonu, s. 35-37
    • Kozłowski W.: Poznański potencjał, s. 38-39
    • Radomski W.: Beton towarowy w budownictwie mostowym, s. 40-42
    • Sibiński W.: Rynek betonu towarowego na Ziemi Lubuskiej, s. 44-45
    • Sibiński W.: Rynek budowlany w Szczecinie, s. 46-47
    • Małolepszy J.: Zastosowanie dodatków mineralnych w produkcji betonu towarowego, s. 48-50
    • Falkowski J.: Rynek betonu towarowego na Pomorzu, s. 51-52
    • Falkowski J.: Kujawsko-pomorski rynek betonu towarowego, s. 53
    • Czarnecki L.: Trwałość konstrukcji a jakość betonu, s. 56-58
    • Żuk H.: Beton towarowy w województwie podlaskim, s. 59-60
    • Pięta J.: Beton towarowy w okręgu rzeszowsko-lubelskim, s. 61-62
    • Śliwiński J.: O potrzebie uwzględnienia warunków transportu w projektowaniu składu betonów towarowych, s. 63-64
    • Nowak Z.: Region świętokrzyski, s. 65-66
    • Kozłowski D.: Architektura ekspresjonistycznej ekstremy, s. 67-70
    • Kohutek Z.: Beton towarowy w Małopolsce, s. 71-74

  2. Materiały szkoleniowe SPBT: Norma PN-EN 206-1 "Beton …" – bez tajemnic
    Kraków – czerwiec 2006
    (128 stron; okładki: miękkie, kolorowe, laminowane; format: A5; nakład: 500 egz.; tekst wraz z ilustracjami – czarno-biały; przedmowa prezesa zarządu SPBT – W. Kozłowskiego; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; redakcja: Z. Kohutek; skład i opracowanie graficzne: Grafit – Tarnobrzeg; druk i oprawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
    Rozdziały:
    • Saferna M.: Prezentacja układu normy PN-EN 206-1 oraz norm z nią powiązanych,
      nowa terminologia i definicje, s. 7-18
    • Saferna M.: Nowe klasyfikacje betonu oraz środowiska budowlanego, s. 19-30
    • Szewczyk K.: Beton towarowy, wzajemne powiązania między producentem i wykonawcą, dostawa a specyfikacja, s. 31-43
    • Giergiczny Z.: Wymagania graniczne dotyczące składu betonu wg PN-EN 206-1
      a jego trwałość, s. 45-60
    • Giergiczny Z.: Stosowanie dodatków do betonu wg PN-EN 206-1 – pojęcie
      współczynnika „k”, s. 61-78
    • Kohutek Z.: Konsystencja mieszanki betonowej – w kontekście normy PN-EN 206-1
      oraz PN-88/B-06250, s. 79-91
    • Bajorek G.: Normowa kontrola zgodności w ramach kontroli produkcji, s. 93-108
    • Kiernia M.: Dokumentacja zakładowa w myśl wymagań normy PN-EN 206-1, s. 109-121

  3. Książka pt. "Beton przyjazny środowisku"
    Kraków 2008, ISBN 978-83-927-0-6
    (105 stron; okładki sztywne; format: B5; nakład: 3500 egz.; tekst – czarnobiały; 164 ilustracje i oprawa graficzna – kolorowe; redakcja: Z. Kohutek; wydawca: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; skład i opracowanie graficzne: Tomatoe Print Shop – Kraków; druk: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. – Kraków; recenzja: prof. dr hab. inż. J. Jasiczak – Politechnika Poznańska)
    Rozdziały lub podrozdziały:
    • Kozłowski W.: Przedmowa prezesa zarządu SPBT, s. 9-12
    • Giergiczny Z.: Beton – kompozytem surowców mineralnych, s. 13-28
    • Szewczyk K.: Wytwórnia i węzeł betoniarski – nowoczesna technologia wytwarzania betonu, s. 29-39
    • Wierzgoń S.: Budowa nowej wytwórni, lokalizacja, pozwolenie na budowę, s. 40-46
    • Bajorek G.: Transport i wbudowywanie mieszanki betonowej, s. 47-65
    • Giergiczny G.: Dodatki mineralne w składzie współczesnego betonu, s. 67-79
    • Łukowski P.: Domieszki – uszlachetniają beton, s. 79-85
    • Łój G.: Metale ciężkie a beton – prawdy i mity, s. 85-91
    • Golda A.: Recykling betonu rozbiórkowego, s. 91-99
    • Kohutek Z.: Nowoczesna normalizacja betonu – sprzymierzeńcem ochrony środowiska, s. 99-108
    • Kohutek Z.: Beton a zrównoważony rozwój, s. 109-123
    • Kohutek Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle betonu towarowego, s. 125-130
    • Wierzgoń S.: Poprawa jakości środowiska w otoczeniu wytwórni, s. 131-135
    • Rosicki M.; Systemy zarządzania środowiskowego, s.137-142
    • Wilczyńska J., Rosicka A.: Korzystanie ze środowiska – obowiązki, wymagania formalno-prawne, opłaty i kary, s. 143-164
    • Wierzgoń S.: Wymagania organów kontrolnych ochrony środowiska – komentarz, s. 165-171
    • redakcja wspólna: Zakończenie, s. 173-175
    • Jasiczak J.: Recenzja, s. 181-182
    • Streszczenie w języku polskim, s. 183-184
    • Streszczenie w języku angielskim, s. 185-186
    • Bibliografia -122 pozycje
    • Reklamy

  4. Konspekt „Ocena zgodności wg PN-EN 206-1 – istotnym składnikiem kontroli nowoczesnej produkcji betonu” MATERIAŁY SZKOLENIOWE.
    Kraków – maj 2012
    (52 strony; okładki miękkie; format: A4; nakład: 80 egz.; tekst i ilustracje – czarno-białe; przedmowa prezesa Zarząd SPBT – P. Ruseckiego, redakcja: Z. Kohutek; skład, przygotowanie do powielenia i bindowania – Biuro SPBT, wydanie: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce)
    Rozdziały:
    • Saferna M., Pużak J.: Wprowadzenie – kontrola produkcji
    • Kohutek Z.: Testowanie zgodności konsystencji
    • Bajorek G.: Kontrola zgodności właściwości – innych niż wytrzymałość i konsystencja
    • Bonaszewska-Wyszomirska T.: Kontrola zgodności wytrzymałości betonu
    • Szewczyk K.: Ocena identyczności – skutecznym narzędziem kontroli dla wykonawcy robót budowlanych